Pater Peter d’Haese overleden

Pater Didier Croonenberghs, o.p.
Provinciaal van de dominicanen in België en Nederland
en
Pater Dries Ghesquiere, o.p.
Prior van het klooster van Antwerpen
en de 
broeders dominicanen 
van België en Nederland
samen met de families d’HAESE, DRIESSEN, melden u het overlijden van:

 Pater Peter d’Haese, o.p.

Geboren te Genk op 21 september 1933
Geprofest te Gent op 8 december 1958
Priester gewijd te Brugge op 21 februari 1959Overleden te Antwerpen op 19 februari 2024 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaart in de Sint-Pauluskerk, Antwerpen 
op zaterdag 24 februari 2024 om 11:00 uur.

2de zondag veertigdagentijd

Auteur: Jozef Essing
Datum: 25-02-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Gen.22, 1-18 | Rom.8, 31b-34 | Mc.9, 2-10

 

TRANSFIGURATIE - GEDAANTEVERANDERING

Wie de kans heeft gehad op de berg Tabor te komen, beleeft en begrijpt waarom de traditie deze heeft aangewezen als de plaats waar de gedaanteverandering van de Heer plaats heeft gevonden. Door het uitzicht, naar alle kanten en over alles heen, is het of je bent opgetild boven de wereld van alledag. Wat onmiddellijk en dichtbij was komt op afstand; en wat centraal leek te staan is slechts een klein onderdeel van een groter geheel. Op de top van een berg staan geeft het gevoel opgenomen te zijn in een hogere wereld, de wereld van de Ene die religieus geduid wordt als Allerhoogste.

Het tegenbeeld van de berg - van het opstijgen, ‘opgetogen zijn’ en ‘zien’ - is de maar al te bekende wereld waarin men moet ‘afdalen’. Een wereld waarin je ‘het niet meer ziet’ - de leegte en gemis na het wegvallen van een dierbaar mens of een vertrouwde werkkring -, of oploopt tegen muren van vijandschap en aankijkt tegen de puinhopen van zinloos geweld.

Lees meer

Studiedag | Wij zijn het klimaat

Klooster: Antwerpen
Adres: SINT-PAULUSSTRAAT 22 2000 ANTWERPEN
Datum: 3 februari 2024

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | 10:00 - 14:30 uur | St Pauluskerk Antwerpen

STUDIEDAG  georganiseerd door de dominicaanse leken in Vlaanderen.
WIJ ZIJN HET KLIMAAT? OP ZOEK NAAR ONZE PLAATS TUSSEN DE SCHEPSELEN

door Prof. dr. Yves De Maeseneer
Professor fundamentele theologische ethiek aan de KU Leuven

 “Meer dan ooit stellen wij ons de vraag hoe de mens zich dient te verhouden tot de aarde en haar bewoners. Onder de vraag wat we moeten doen zit de fundamentelere kwestie wie we zijn en willen zijn. Wie we zijn wordt bepaald door waar we onszelf positioneren ten opzichte van onze omgeving: wie of wat staat centraal? Het antwoord kleurt onze waardenschaal en handelen. We zullen daartoe verschillende paden verkennen die voorbij een destructief antropocentrisme willen gaan. De juiste verhouding gaat niet alleen over een plaatsbepaling, maar ook over de kwaliteit van de relaties die we nastreven – de vraag naar het vereiste soort liefde. Hiermee hebben we de richtvragen van onze conferentie: Waar situeren we ons als mens ten opzichte van de schepselen? Tot welke liefde roept de ecologische crisis ons op? En in welke grondhoudingen vertaalt zich die liefde? “

En savoir plus...

5de zondag door het jaar

Auteur: Leo Oosterveen
Datum: 04-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Job7, 1-4.6-7 | 1 Kor.9, 16-19.22-23 | Mc.1, 29-39

 

Genezing van heel de mens

We staan aan het begin van het evangelie naar Marcus. In de aanhef kondigt dit evangelie zich aan als de goede boodschap van Jezus Christus (Mc 1,1). Na zijn doop door Johannes en de roeping van de eerste leerlingen gaat Jezus die goede boodschap onderrichten in de synagoge en hij doet dat “met gezag” (Mc 1,21-22). Maar wát onderricht Jezus precies? Wat is de inhoud van zijn boodschap? Marcus vermeldt het niet. Jezus houdt in de eerste perikopen van dit evangelie niet een uiteenzetting. Toch laat hij zien waar het hem om te doen is, namelijk zijn manier van doen. In tegenstelling tot de beginverhalen van de andere evangeliën bestaat de goede boodschap uit het Marcusevangelie in de eerste hoofdstukken hoofdzakelijk uit genezingen die Jezus verricht. Als je wilt weten wat de inhoud is van Jezus’ boodschap, kijk dan naar wat hij doet, zo wil Marcus zeggen.

Lees meer

3de zondag veertigdagentijd

Auteur: Ria Willems
Datum: 03-03-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Ex.20, 1-17 of 20, 1-3.7-8.12-17 | 1 Kor.1, 22-25 | Joh.2, 13-25

 

Het Johannes-evangelie werd opgeschreven rond het jaar 100,  in een gemeente die de catastrofe in Jeruzalem - van april tot september van het jaar 70 -  had meegemaakt. Gedurende deze maanden had het Romeinse leger de hele stad met de grond gelijk gemaakt. Kleine groepjes verzetsstrijders probeerden nog te ontsnappen via verborgen tunnels maar werden omsingeld en uitgehongerd. In een straal van 17 kilometer hadden de Romeinen alle bomen omgehakt en het hele gebied herschapen in een woestenij.  Gebouwen vernield, geplunderd en in brand gestoken. Vrouwen en meisjes verkracht.  Meer dan honderdduizend doden. De tempel in puin.

In Rome werden heilige voorwerpen uit de tempel en 700 gevangenen in een triomftocht getoond aan de bevolking. Slaafgemaakte joden werden er ingezet, onder meer bij de bouw van het nieuwe, prestigieuze Colosseum. 

De groep rond Johannes verwerkte deze traumatische ervaringen in een evangelie, ter bemoediging van de ontredderde generaties, die nu verder moesten zonder tempel.  Men herinnerde zich dat Jezus tijdens zijn leven scherpe kritiek had gegeven op de offercultus, toen de tempel nog overeind stond.   ‘Maak de tempel los’, had hij gezegd, ‘en ik zal een nieuwe doen opstaan in drie dagen.’  Wat betekent deze raadselachtige uitspraak ?

Lees meer

1ste zondag veertigdagentijd

Auteur: Sipke Draisma
Datum: 18-02-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Gen. 9, 8-15 | 1 Petr. 3, 18-22 | Mc. 1, 12-15

 

Opnieuw beginnen

Van een chaos een leefbare kosmos maken, daar was God goed in. In zes dagen ordende Hij wat woest en doods was tot een leefbare wereld. Om er vervolgens op de zevendag dag van te genieten. Toen moord- en doodslag onder de mensenkinderen de kosmos weer tot chaos dreigde te maken, besloot God tot een ‘reset’, een regenvloed die veertig dagen en nachten duurde. Opmerkelijk dat het herstellen van de wereld drie weken langer duurde dan het scheppen ervan.

Acht mensen overleefden de zondvloed in een door Noach eigenhandig gebouwde ark. Noach en zijn vrouw, drie zonen en hun vrouwen. Hier speelt de getalssymboliek een rol. De zeven dagen waarin de schepping voltooid werd maakt het getal zeven tot het getal van de volheid. Het daaropvolgende getal acht is het getal van een nieuw begin. De vaak achthoekige doopkapel in een kerk of achtzijdige doopvont herinneren ons eraan. Met acht mensen maakte God na de zondvloed een nieuw begin.

Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat God spijt had van zijn drastische ingreep om de hele schepping in veertig dagen teniet te doen. Dat Hij spijt had kun je opmaken uit zijn belofte dat de wateren nooit meer zullen zwellen tot een vloed om al wat leeft te verzwelgen. Het was eens en nooit meer. Al lijkt me dat geen bijbels argument om de gevolgen van de klimaatcrisis te negeren.

Lees meer

6de zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 11-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Lev.13, 1-2.45-46 | 1 Kor.10, 31-11, 1 | Mc.1, 40-45

 

 Barrières doorbreken                                                                                                           

Om de draagwijdte van Jezus' optreden juist te kunnen inschat­ten, is enige achtergrond­informatie wellicht wenselijk.

Jezus genas een melaatse. In de eerste lezing ging het over huidziekten. Voor ons zijn dat twee totaal verschillende dingen. Niet in Jezus' tijd. Tussen toen en nu ligt twee­duizend jaar wetenschap. Huid­uit­slag maakte mensen toen bang omdat men geen idee had wat er juist aan de hand was, en zeker niet wat de prognose was. Men wist wel dat het het begin zou kunnen zijn van iets heel ergs; mis­schien was het besmet­telijk, misschien ook niet. Maar het was hoe dan ook verdacht.

Dat een zieke zich door een pries­ter moest laten onderzoeken klinkt vreemd in onze oren. Maar in het Jodendom van toen, net als in vele (primi­tieve) samenlevingen, vervulde een pries­ter meerdere maatschap­pelijke taken: hij was niet alleen de bedienaar van de eredienst, hij fungeerde onder meer ook als medicus én als gezond­heidsambtenaar. Hij onderzocht de zieke en verklaarde hem rein of onrein. ‘Melaatsheid’ was een van de redenen voor zo’n ‘onrein’-verklaring. In de Bijbelse tijd moet je dat begrijpen als: deze huidaandoening zou een eerste symptoom van melaatsheid kunnen zijn. Hoe rekbaar dat begrip destijds was, mag blijken uit het feit dat zelfs kleding 'melaats' kon verklaard wor­den, wanneer die bijvoorbeeld bevlekt was geraakt door verdachte huiduitslag of een huidwonde.

Lees meer

[Lecture] Doctrinal diversity and christian communion

Klooster: Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: 3 februari 2024


Saturday  Samedi  3|02|  2024 | 10.00am. 12.30 am.

“Doctrinal diversity and christian communion”.
Verscheidenheid in doctrine en christelijke gemeenschap
Conjuger diversité doctinale et communion chrétienne

Dr. Rowan Williams, Hon. Fellow Magdalene College, Hon.prof. of contemporary christian theology, University of Cambrigde, former Archbishop of Canterbury
As Christians we proclaim a common Creed but are diverse in matters of doctrine; quite close in christian behaviour and life, but different in matters of church policy, organisation, management, the decision-making procedures, democracy, the ordination of woman, the relation to the State and to political society. Hence the questions : is it possible to overcome doctrinal diversity ? Is it still a real and existentional impediment or an obstacle for unity ? Or – on then contrary - is diversity rather a grace and a necessity and needed to respond to different cultural lives and particular customs ?  What kind of conditions are at stake when it comes to being in communion ?

A common invitiative by the Communauté Internationale Saint-Dominique à Bruxelles
and  The Pro-Cathedral of the Holy Trinity – the Anglican Church in Brussels

En tant que chrétiens, nous proclamons un Credo commun, mais nous sommes différents en matière de doctrine. Anglicans et catholiques romains sont assez proches en matière de comportement et de vie chrétienne, mais différents en matière de politique ecclésiale, d'organisation, de gestion, de procédures de prise de décision, de démocratie, d'ordination des femmes, de relation avec l'État et la société politique. D'où les questions : est-il possible de dépasser la diversité doctrinale ou est-elle encore un obstacle réel et actuel à l'unité ? La diversité est-elle – par contre - plutôt une grâce et une nécessité pour répondre à aux vies culturelles différentes et aux propres coutumes ?  Quelles sont les conditions de la communion ?

Une initiative commune de la Communauté Internationale Saint-Dominique à Bruxelles
et de La Pro-Cathédrale de la Sainte Trinité – de l’ Eglise Anglicane à Bruxelles

Lecture in English – Simultaneous translation into French
Conférence en Anglais – Traduction simultanée vers le Français

10 € ( lecture); 15 € ( lecture & sandwich meal ) at the entrance
subscription required by email for sandwich meal and translation equipment to
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV


  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !