14de zondag door het jaar

Auteur: Philippe Coxhinaux
Datum: 09-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Zach 9, 9-10 | Rom 8, 9.11-13 | Mt 11, 25-30

 

 “Mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Het is zoveel makkelijker dit te zeggen dan te beleven, vooral wanneer we de indruk hebben dat de hemel ons zonet op het hoofd is gevallen. We kunnen ons in de war voelen, verloren, eenzaam. Gelukkig voor ons hebben we ons geloof, het vertrouwen in God die zich openbaart in Jezus Christus en die ons bevestigt: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Maar op welke manier is het juk van de Heer licht? Er komt een oud verhaal in me op, dat goed deze stelling van Jezus samenvat. Op een dag ziet een man een klein kind dat op zijn rug een ander kind draagt, dat kreupel is. Het kind zwichtte haast onder het gewicht en ging maar traag, heel traag vooruit. Niet veel om gelukkig over te zijn, zo zou je denken. Maar ze waren het wel, en ze straalden hun geluk ook uit. “Dat is best een zware last die je daar draagt”, zo zei de man tot het kind. “Welnee meneer”, aldus het kind, “dit is mijn kleine broer”. De wijsheid van dit kleine kind deed onze man verstomd staan. In zijn eigen woorden herinnert dit kind ons eraan dat wat ons redelijkerwijs zwaar kan lijken, en het ook in werkelijkheid is, dikwijls lichter wordt wanneer het beleefd wordt met liefde. Wanneer de liefde in het hart van onze inspanningen staat, is de last geen last meer maar een levenservaring.

Lees meer

Preekcursus 2023-2024

Klooster: Brussel
Adres: Renaissancelaan 40 1000 Brussel

In het najaar van 2023 gaat in Brussel een preekcursus van start. In acht bijeenkomsten wordt stilgestaan bij diverse aspecten van het maken van een overweging, zowel theorie als praktijk. De cursus zal steeds op zaterdag zijn van 10:00 tot 16:00 en begint op 30 september. 
Plaats: Klooster Dominicanen – Renaissancelaan 40 – 1000 Brussel

Lees meer

12de zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 25-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jr 20, 10-13 | Rom 5, 12-15 | Mt 10, 26-33

 

Weest niet bang

Jezus Christus lijkt vaak te zijn verrast door wat hij in de wereld ontdekte.  Er wordt ons verteld dat Hij verrast werd door ongeloof. Hij was verrast als mensen twijfelden aan Gods waarachtigheid of goedheid. En wat Hem blijkbaar ook getroffen heeft: mensen hadden zoveel angsten. Christus zag overal waar Hij keek duidelijke tekenen van angst of vrees. Dit was op ieders gezicht te zien.

Ook vandaag gaan vele mannen en vrouwen gebukt onder allerlei angsten. Sommigen zijn bang om failliet te gaan, en dus gaan we hard werken om in te spelen op de ups en downs van de beurs, om onze job veilig te stellen en om de toekomstige waarde van ons onroerend goed te verzekeren. Sommigen ontwikkelen een fobie voor alle mogelijke ziektes die onszelf of onze familieleden zouden kunnen  treffen. Sommigen mijden contacten met bepaalde mensen omdat we vrezen dat deze contacten en toe zullen leiden dat we uitgesloten worden uit de sociale groep waarin we actief zijn en zo vrienden zullen verliezen. Ook tieners kennen deze zorgen. Is de angst om een buitenstaander te zijn niet de belangrijkste reden van hun activiteiten op sociale media? We hebben schrik om bespot te worden, om veracht of uitgelachen te worden. We gaan tot het uiterste om sociale afwijzing te voorkomen. We zijn bang voor oorlog. We maken ons zorgen over aardbevingen en overstromingen. We maken ons zorgen over niet trouwen of wel trouwen en dan in  relatieproblemen terecht komen. We maken ons zorgen over het al dan niet hebben van kinderen en de problemen van het ouderschap.

Lees meer

10de zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 11-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hos.6, 3-6 | Rom 4, 18-25 | Mt.9, 9-13

 

Bij het beluisteren van de evangelielezing komt het beroemde schilderij ‘De roeping van Matteüs’ voor mijn geestesoog.  Het is één van de bekendste werken van Caravaggio, een kunstenaar die leefde en werkte rond 1600. Op dit schilderij zien we Matteüs, samen met zijn kompanen, niet bij een tolhuis, maar ergens binnen in een gebouw. Door Matteüs te situeren in een donkere ruimte kreeg Caravaggio de gelegenheid om zijn beroemde clair-obscur toe te passen. Dit is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke licht-donkercontrasten. Hiermee wordt een dramatisch effect bereikt. We zien rechts Jezus, op blote voeten, binnenkomen in de ruimte. Door de deuropening valt een krachtige lichtstraal binnen. De lichtstraal volgt de richting van de hand van Jezus die wijst naar Matteüs. De hand van Jezus doet denken aan de hand van de Schepper in het fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Matteüs wordt overweldigd door het krachtige licht dat van Jezus uitgaat. Je hoort hier het scheppingsgedicht uit Genesis meeklinken: “Er moet licht zijn! En er was licht!”  (Gen. 1,3)

Lees meer

13de zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 02-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: 2 Kon. 4,8-11.14-16a | Mt. 10,37-42

 

Het geheim van onze verborgen God 

Als we bij het beluisteren van de eerste lezing onze pikante fantasie even in toom hielden, hoorden we een verhaal over vergaande gastvrij­heid. Het mag dan al waar zijn dat, meer naar het Zuiden toe, gastvrijheid een hoger gewaardeerde bur­ger­deugd is dan hier in het kille, alles volgens afspraken geor­ganiseerde West-Europa. Toch is er bij het hartelijke logies dat een echtpaar de pro­feet Elisa aanbiedt, wel een kantteke­ning te plaat­sen.

Profeten zijn, ook reeds in het Oude Testament, dikwijls rare snuiters. En niet alleen door hun gedrag of hun uiterlijke verschijning. Soms werd een profeet door het brede publiek als een heilige man Gods op handen gedragen. Mis­schien waren de buren wel een tikkel­tje jaloers als zo'n bijzonder iemand ergens gere­geld over de vloer kwam.

Lees meer

Nouveau prieur pour Liège

Le couvent de Liège a un nouveau prieur. Les frères ont élu Stéphane Braun comme supérieur. Il succède au frère Jean-Baptiste Dianda, qui a exercé la fonction de prieur ces dernières années.

Lees meer

11de zondag door het jaar

Auteur: Ria Willems
Datum: 18-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ex 19, 2-6a | Rom 5, 6-11 | Mt.9, 36-10,8

 

Ten diepste geraakt

Jezus werd  tot in zijn ingewanden beroerd toen hij de vele mensen zag die uitgeput en hulpeloos waren.   Deze ontroering was een drijfveer in zijn leven.  Zijn ontmoetingen met vermoeide, machteloze en de gestruikelde mensen moeten grote indruk hebben nagelaten.  Daarom aarzelt Matteüs niet om zelfs de wonderen van de Messias op Jezus toe te passen : Blinden schenkt hij perspectief. Doven kunnen de bevrijdende boodschap van God horen.  Verlamden staan op.  

Van deze messiaanse barmhartigheid getuigen ook Jezus’ medestanders.  Hoewel zij geen dokters of therapeuten zijn, worden zij uitgestuurd naar ‘de verloren schapen’.  Hoewel zij maar met twaalf zijn, is de oogst opmerkelijk.  Zij lopen immers niet weg van zieken en vermoeiden maar ontmoeten hen en zijn hen nabij. Zij genezen en ondersteunen hen, laten hen opnieuw perspectief ontdekken.  En dit allemaal gratis.

Lees meer

Méditations d'orgue | Orgelmeditaties

Eglise des Dominicains, Av.de la Renaissance 40, 1000 Bxl
Chaque dimanche soir de 18.00 à 18.30
Entrée libre

Septembre
3 sept.  Tom Van Der Plas
10 Sept. Vincent Lamy
17 Sept. ……………….
24 Sept. Vincent Lamy

Octobre
1 Octobre : Maria Vekilova
8 Octobre : Vincent Lamy
13 Octobre (vendredi) à 20h00   CONCERT
200 ans de Jacques Nicolas Lemmens
Orgue : Fr. Houtart – Chœur Cantus Amici, direction Tom Van Der Plas. Œuvres : Messe de J.N. Lemmens, Loret, Guilmant, De Boeck.  Présentation du double CD « Lemmens & Moulaert » par Fr. Houtart.
15 Octobre : Vincent Lamy
22 Octobre : Masako Honda
29 Octobre : Michel Goossens

Novembre
5 Novembre : Laurent Foblets avec la Chorale Sitientes
Œuvres de Joseph Rheinberger, Mel Bonis, Camille Saint-Saëns, Thomas Tallis et Olivier Messiaen, orgue et une improvisation sur un introït grégorien : Sitientes venite ad aquas.
12 Novembre : Michel Goossens
19 Novembre : Vincent Lamy
26 Novembre : Maria Vekilova

Décembre

3 Décembre : Masako Honda
10 Décembre : Michel Goossens
17 Décembre : Maria Vekilova

 

 

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV

  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !