James Mallon “Als God renoveert”

Divine renovation: “Als God renoveert”. Met vaste hand word je als lezer meegevoerd in een proces van herbronning naar een authentieke geloofshouding. James Mallon (JM) is een begeesterd man die geen vrede heeft met de lauwheid van zoveel “gewoonte-gelovigen”. Nog minder kan hij overweg met mensen die nauwelijks (nog) iets met de kerk te maken hebben maar die wel  de charmes van kerkelijke feesten en rituelen willen meepikken. Eigenlijk staan ze het proces van kerkopbouw zoals hij het verstaat in de weg. Uiteraard is iedereen welkom in de kerk maar het moet toch ook meteen duidelijk worden gemaakt dat geloof een engagement vraagt. Dat geldt ook voor de zogeheten “rites de passage”. Mensen die hun kinderen laten dopen moeten beseffen dat het niet in eerste instantie gaat om een uiting van dankbaarheid om het geschenk dat hen te beurt is gevallen. Het gaat ook niet om een zegening of een gebed om geborgenheid of om een veilige toekomst. Het gaat om de opname van dit kind in een christelijke geloofsgemeenschap. Deze gemeenschap wordt gedragen door een aantal specifieke kenmerken. Het duidelijkst komt dit tot uiting inde  regelmatige deelname aan het sacramenteel leven van de kerk. JM wil werk maken van een nieuwe evangelisatie. Naarmate het boek vordert wordt dit steeds duidelijker en wordt ook de inhoud van het engagement en van de evangelisatie concreter ingevuld.

Lees meer

Tom Wright — Paulus, een biografie

Ignace d'Hert

Sprekend over het jodendom (en een joodse geloofshouding)  is het goed te beseffen dat het gaat om een hele levenswijze en levensstijl. Het gaat niet om “religie” in de moderne betekenis van het woord. Het jodendom is iets wat de hele persoon en het hele leven omvat en doordringt.

In de ogen van Saulus vormden de volgelingen van Jezus aan afwijking van de overlevering van de vaderen. Daarom was Saulus (“ijveraar”) ervan overtuigd dat die beweging moest gestopt worden. Ze stond de komst van Gods koninkrijk namelijk in de weg.

Lees meer