Pasen

Zondag: 09-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Pasen,
waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus geden­ken,
en die gezegend wordt door
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Maar in dat enthousiasme proef je toch nog iets
van het lijden, de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwin­nelijk lijkt:
het feest van het leven
dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Omdat deze paasboodschap voor ons klein geloof
vaak te groots is,
bidden wij bij het begin van deze viering God om ontferming.

Lees meer

Palmzondag

Zondag: 02-04-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom beste mensen op dit feest van Palmzondag
dat elk jaar weer zo vreugdevol begint met zwaaiende palmen
en opgewekte liederen.
Maar zoals elk jaar zullen we ook nu weer verder kijken.
Want achter de wuivende palmen verschuilen zich al de kiemen van het verraad,
zien we al de afgunst in de ogen van de vooraanstaanden van Jeruzalem,
en voelen we de spanning groeien.
Laten wij daarom, op dit bitterzoete feest van Palmzondag,
maar eerst het teken van het kruis maken,
om zo dit samenzijn te beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Erembodegem

Lees meer

5e zondag van de vasten

Zondag: 26-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Rond onze God van Leven en Liefde
zijn wij vandaag samengekomen.
Hij wil ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

4e zondag van de vasten

Zondag: 19-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom op deze vierde zondag van de vasten.
We kunnen van deze veertigdagentijd iets waardevols maken
door ons samen te herbronnen en samen te bidden:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ons herbronnen, onszelf kritisch bekijken…
daarbij kan het verhaal over de genezing van een blindgeborene
ons van dienst zijn.
In dat verhaal voert de evangelist verschillende personages ten tonele.
Aan ons de vraag: in wie herkennen wij ons het best?
In de blindgeborene?
In de buren en de omstaanders
voor wie dat wonder een dankbaar onderwerp is
voor oppervlakkig onderling geklets?
Of in de Farizeeën
die van zichzelf vinden dat ze alles afweten van geloof en m­o­raal
en ve­r­ke­tte­ren wat niet in hun straatje past?

Als we in die spiegel eerlijk en gewetensvol naar onszelf kijken,
en onszelf zien staan in het verkeerde gezelschap,
doen we er goed aan
dit biddend samenzijn te beginnen
met de Heer en elkaar om vergeving te vragen.

Lees meer

3e zondag van de vasten

Zondag: 12-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom op deze derde zondag in deze veertigdagentijd,
een tijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen,
het ultieme moment van Gods liefde voor ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

2e zondag van de vasten

Zondag: 05-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge God ons nabij zijn in deze veertigdagentijd.
Dat vragen we in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Er is moed nodig om nieuwe wegen te gaan,
zo leren ons de lezingen vandaag.
Blijven zitten bij het oude, het comfortabele,
is gemakkelijker en evidenter.
God vraagt aan Abraham om weg te trekken
uit zijn eigen vertrouwde omgeving,
om nieuwe wegen te gaan.
In het evangelie laat God zijn stem horen op de berg Tabor.
Nadat de leerlingen een ‘buitengewone’ ervaring hebben meegemaakt,
dalen ze de berg af
en komen in beweging.
Ze dalen af naar de dagelijkse realiteit, naar het moeilijke leven, naar het lijden,
maar wel met de belofte: God is een God van levenden.
Hij gaat voor ons uit.
naar Roeselare

Lees meer

1e zondag van de vasten

Zondag: 26-02-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom in deze viering.
Vorige woensdag zijn we de veertigdagentijd ingegaan.
Zoals eertijds het Joodse volk veertig jaar in de woestijn verbleef
op weg naar het beloofde land,
zo verblijven wij veertig dagen in een geestelijke woestijn
op weg naar Pasen.
Wij doen dit, samen met de God die ons hier samenroept
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

7de Zondag door het jaar

Zondag: 19-02-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge we ervaren dat ons samen-zijn hier
gezegend wordt in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag krijgen wij een evangelietekst te horen
die – zacht uitgedrukt – heel gemengde gevoelens oproept:
“Heb je vijanden lief”.

Volkswijsheden als ‘poets wederom poets’ en ‘oog om oog, tand om tand’
verwoorden wellicht veel beter
onze gevoelens tegenover al wie ons dwarsbomen.

Jezus gaat daar lijnrecht tegen in: “Heb je vijanden lief.”
En als je dat kunt opbrengen, voegt Hij eraan toe,
dan toon je dat je begrepen hebt
wat echt christen-zijn betekent.

Met die maat gemeten
ziet het er met ons christen-zijn wellicht niet zo mooi uit.
Laat ons dus maar beginnen met onze schuld te erkennen
en God en onze naasten – vriend en vijand – om vergeving te vragen.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.