O.L.Vrouw Hemelvaart

Zondag: 15-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Op het feest van de Ten-Hemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

19e zondag door het jaar

Zondag: 13-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wat de voorbije week ook bracht aan vreugde en verdriet,
nu zijn we samengekomen om de Heer te ontmoeten,
Hij die ons zegt: ”Kom, wees niet bang, Ik ben er.”
Laten we hier dan samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

18e zondag door het jaar

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in dit uur waarin God onze Gastheer wil zijn.
Hij wil ons samenbrengen met zijn overvloed van gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Noodhulp biedt slachtoffers tijdelijk soelaas,
blijvende solidariteit
geeft hen uitzicht op nieuw leven.
Van een glas fris water op een snikhete dag,
daarvan knap je op;
van de hand die het water aanreikt,
daarvan leef je.
Van brood en vis, vermenigvuldigd en rondgedeeld,
daarvan knapten meer dan 5000 mensen op.
Van God die maaltijd wil houden met zijn volk,
daarvan leven wij.
Laten we ons hart klaarmaken
om te kunnen aanschuiven aan de tafel van de Heer.

Lees meer

Gedaanteverandering van de Heer

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

In deze viering worden we uitgenodigd
om samen in Gods Licht te gaan staan.
We willen dit doen
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op weg naar Jeruzalem nam Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee
boven op een hoge berg
waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag.

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen
van alles waarmee een mens intens bezig is,
om zo een beter zicht te krijgen,
om te herademen.
Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn,
die met jou willen meegaan,
met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt.
Die andere ziet je dan anders.
Dat overkwam ook de leerlingen
toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd
in de verbondenheid met zijn Vader.
vrij naar Koninksem

Lees meer

17e zondag door het jaar

Zondag: 30-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom.
Steeds weer komen wij hier samen.
En dat doen we niet zomaar.
We laten even achter waarmee we bezig zijn
om, tussen alle beslommeringen door,
te zoeken naar datgene waar het ons uiteindelijk om te doen is.
Dit samen zoeken wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zoek het ware geluk daar waar het echt te vinden is
en heb je het gevonden,
zet dan alles op alles om het te bereiken.
De Schrift tracht ons ertoe te verleiden
het voorbeeld te volgen van de wijze koning Salomo
en van de schatgraver en de parelkoopman uit het evangelie.
Kerk in Herent

Lees meer

16e zondag door het jaar

Zondag: 23-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.
Moge Gods liefde ons in dit samenzijn raken en herscheppen,
de liefde van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De gekende parabel over de tarwe en het onkruid moedigt die mensen aan
die op de eerste plaats het goede in anderen een kans willen geven.
Een opsteker ook voor wie
niet voorbarig, niet voortijdig
over anderen willen oordelen.
Zij zijn mensen naar Gods hart.

Lees meer

15e zondag door het jaar

Zondag: 16-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom om hier samen het Woord van de Heer te komen vieren,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag en de komende zondagen zullen wij ons laten aanspreken
door enkel parabels van Jezus over het Rijk der hemelen.
Als Jezus iets te verkondigen had,
vertelde Hij een verhaal.
Mattheus zegt zelfs dat Hij niets vertelde
tenzij onder de vorm van een verhaal, van een parabel.
Vandaag starten wij met de bekende gelijkenis van de zaaier en het zaad.
Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels aanwezig zijn,
– ogen die niet zien,
oren die niet horen -,
is een gebed om vergeving en verzoening hier wel op zijn plaats.
naar Levensecht

Lees meer

14e zondag door het jaar

Zondag: 09-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij mogen elkaar welkom heten
uit naam van Hem
die ons naar elkaar toe heeft geschapen
en in wiens naam wij hier samen zijn:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het evangelie van vandaag
past perfect bij de tijd van het jaar.
Is de vakantie niet voor heel wat mensen
de uitgelezen tijd om vrij te worden van,
om tot rust te komen,
om anders te leven,
om weer overeind te komen?
Jezus nodigt ons vandaag uit om tot rust te komen,
om bij Hem vrede te vinden.
Voor wie wil leven zoals Hij
is zachtmoedig en bescheiden zijn
een zacht juk en een lichte last.
Moge wij in deze viering rust vinden.
Moge wij hier vrij worden voor onze God.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.