Pinksteren

Zondag: 28-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
ons openbreken
en ons aanzetten om Gods Boodschap te ontvangen:
een Boodschap van vuur en leven.
Zo wil Hij onder ons aanwezig zijn en ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

Lees meer

7e zondag van Pasen

Zondag: 21-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Zoals altijd heet God ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Een beetje een stille zondag.
Ook voor de jonge Kerk.
Zij zit in zak en as.
Jezus is definitief weg en de Helper is nog niet gekomen.
En toch blijven zij elkaar vinden in het gebed.

Die gebedstrouw hebben zij van Jezus overgenomen
die – zo blijkt uit de evangelielezing – een man van gebed was,
ook op de drempel van zijn lijden en zijn dood.

Twee getuigenissen over biddend blijven geloven
ondanks angst, radeloosheid, lijden en dood.
Een combinatie die lang niet altijd vanzelfsprekend is.
Hoe is immers menselijk lijden te rijmen
met het bestaan van een God
die zich in Jezus laat kennen
als een liefdevolle Vader?

Lees meer

Hemelvaart

Zondag: 18-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting
           
Hartelijk welkom U allen op dit hoogfeest
waarop wij Jezus’ terugkeer naar zijn Vader vieren.
Moge God hier in ons midden aanwezig zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 

Welkom op Hemelvaartsdag!
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
Red ik dat? Hoe zal het gaan?
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Lees meer

6e zondag van Pasen

Zondag: 14-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Alhoewel wij God niet zien, zoals mensen elkaar normaal zien,
toch verzekert Jezus ons dat God er voor ons is en blijft,
dat Hij ons nooit in de steek laat.
Zijn naam is ‘Ik zal er zijn voor u’,
Hij die ons hier verwelkomt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat voor Hem de tijd is gekomen
om terug te gaan naar zijn Vader.
“Maar geen paniek,” zegt Hij,
“Ik stuur jullie een Helper: de H. Geest.”
Hij vraagt wel aan zijn leerlingen dat ze zijn Boodschap ter harte zouden nemen
en dan zal wie dit doet,
ondervinden dat de Vader hem/ haar lief heeft.

Lees meer

5e zondag van Pasen

Zondag: 07-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in het huis van Hem
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Hij heet ons, zoals altijd, welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus wijst niet alleen de weg,
Hij is Zélf de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie Hem ziet, ziet de Vader, zegt Hij aan zijn leerlingen.
Nooit is er zoveel van God te zien geweest
als in Jezus van Nazareth.
Hij was en is Gods Woord ten voeten uit.
naar Kerk in Herent

Lees meer

4e zondag van Pasen

Zondag: 30-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge God die ons bijeenroept,
ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam:
+ de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie ergens naar binnen wil
om te zien hoe het daar aan toe gaat,
moet allereerst de toegangsdeur vinden.
Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven
moet je weten in welke richting je moet zoeken.
“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie.

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven.
Wie het aandurft zijn leven in te richten
zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,
zal ook delen in zijn vreugde.
Laten wij door die deur vrij in en uit gaan,
bewust van onze kleinheid,
hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

Lees meer

3e zondag van Pasen

Zondag: 23-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Als geloven voor jou soms twijfelen betekent,
als achter jouw glimlach wel eens ontgoocheling schuilgaat,
als je soms zin krijgt om er de brui aan te geven…
dan dekt de Heer voor jou deze tafel.
Van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Beloken Pasen

Zondag: 16-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.