Wie zijn wij

Misschien heb je ooit horen spreken over ‘de orde van de dominicanen’ of heb je ooit met één van hen kennis gemaakt? Dan merk je vlug dat het om een beweging met een duidelijke identiteit gaat die groeide doorheen acht eeuwen van hun geschiedenis. Men noemt haar leden ook ‘predikbroeders’ omdat verkondiging hun belangrijkste opdracht is in de Kerk. Verkondiging in de brede betekenis van het woord genomen: als commentaar op de heilige Schrift, als spirituele conferenties of het doceren van theologie, in de vorm van publicaties of gewoon als concrete getuigenis door hun leven. Om te weten wat die opdracht concreet inhoudt kunnen we ook kijken naar het leven van de  stichter, sint Dominicus, want hoe hij optrad en reageerde op de uitdagingen van zijn tijd is niet zo verschillend van wat vandaag gebeurt.

Dominicus verliet het rustige leven rond de kathedraal, omdat hij getroffen was door de wanverhouding in de samenleving en in de Kerk en omdat hij zag hoe de boodschap van Jezus mensen niet meer raakte of werd misbruikt door degenen die beter moesten weten. Dus ging hij op weg en begon te verkondigen zowel voor gelovigen als ongelovigen, voor vrome christenen en voor hen die kritiek op het christendom hadden. Nooit wilde hij zijn ideeën opdringen, maar onvermoeibaar bood hij inspiratie aan, ruimte om tot innerlijk inzicht te komen en Gods spreken te horen om zo te groeien naar innerlijke bevrijding. Wat je verkondigt en hoe je het zegt moet daarbij groeien vanuit innerlijk zien. Studie en gebed zijn de eerste aanzet voor wat we willen of moeten zeggen. Dominicus ging daarin tot het uiterste door tijdens de dag te preken en de nacht in gebed in de kerk door te brengen, door onderweg te bidden of te lezen in zijn Bijbel.

Dominicus toonde zo met zijn levenswijze hoe zijn volgelingen dienen te leven. In elke periode van de geschiedenis moeten ze mensen oproepen, bevragen, hen inzichten aanreiken of gewoon hen helpen verstillen en tot gebed te komen. Dat is in het voetspoor van Jezus gaan en de weg van Dominicus verder zetten. Gebed, studie, verkondiging en een hecht gemeenschapsleven werden de vier pijlers waarop de identiteit van ‘predikbroeder’ werd gebouwd.

Wil je hierover meer vernemen lees dan: Paul Murray, de nieuwe wijn van de dominicaanse spiritualiteit, Uitgeverij Averbode 2019.

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !