De economie onder het vergrootglas van het evangelie

« De economie onder het vergrootglas van het evangelie »
prof. Ides Nicaise (KULeuven ) Economist. Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie
Wat doet geld met de mens ? Hoe brengt de mens een economie tot stand die recht doet aan het gemeenschappelijk welzijn ? We kennen intussen de negatieve gevolgen van een wild kapitalisme voor de mens en de natuur. En we horen van pogingen om economische alternatieven te doen functioneren. Hoe kan de macht van het geld gekoppeld worden aan de menselijke waardigheid en aan de bescherming van de wereld ? I. Nicaise laat zien hoe de evangelies de aanzet geven aan een subversief maar reëel economisch programma. De Bijbel veroordeelt radicaal het onrecht van een bepaald soort financiële macht. En Jezus is niet naïef wanneer hij bepaalde praktijken helemaal omdraait. De conferentie zal duidelijk maken hoe de Bijbel en de evangelies werkelijk de huidige economische systemen kunnen ondervragen en realistische alternatieven voorstaan.  Conferentie in het Frans.

 

 

 

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicaanse gemeenschap van Brussel.