Couvent Saint Dominique - Gemeenschap Sint Dominicus | 40, avenue de la Renaissance à 1000 Bruxelles

Pentecôte - Pentecost - Pinksteren

Chers amis et amies,

La communauté des Dominicains de Bruxelles vous invite dans son église. The community of Dominicans of Brussels invites you to their church. De gemeenschap van de Dominicanen te Brussel nodigen u uit in hun kerk.
Frère Bernard, prieur, et les frères

Pentecôte - Pentecost - Pinksteren
Dimanche - Sunday - Zondag

Entre 11h. et 12h. et entre 18h. et 19h.
Between 11:00 and 12:00 and between 18:00 and 19:00
Tussen 11u. en 12u. en tussen 18u. en 19u.


En continu - Continuous - Doorlopend
Comunion - Communion - Communie

Lumières - Lights - Lichtjes
Prière - Prayer - Gebed
Hymne - Hymn - Hymne

 

Het milieu en het klimaat

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 2 februari (opgeschort)


Het milieu en het klimaat. Fundamentele uitdagingen aan de samenleving, aan kristen- en moslimgelovigen.

Olivier De Schutter, professeur de droit international à l’UCLouvain, et Gregory Vandamme, Chercheur-doctorant (FBRS – UCLouvain), spécialiste du soufisme.
Vinden kristenen en moslims in hun geloofstraditie motieven die hen aanzetten zich in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke veranderingen inzake milieu en klimaat. Zetten beide geloofstradities aan tot een urgent handelen ?
Deelname 10 €.

 

Katholiek en vrijmetselaar

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: 12 januari 2020


Michel Mathy et Gérard Leroy

Katholiek en vrijmetselaar. Een ongewone en voor sommige christenen en vriimetselaars zelfs een controversiële of onmogelijke combinatie. Twee gelovigen steken niet onder stoelen of banken hoe zij uit beide overtuigingen rijkdom putten, hoe dit hun leven vorm geeft en welke specifieke vragen of moeilijkheden zij ervaren. Deelname 10 €.

Newsletter de Bruxelles

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités de la communauté de Bruxelles.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Contactez-nous

Merci d'indiquer clairement l'objet de votre demande

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message