16de zondag door het jaar

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 18-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Oud-president Eisenhower van de Verenigde Staten bedacht een hulpmiddel voor zijn overvol agenda. Jullie kennen wellicht dit hulpmiddel voor tijdbeheer. Het heet de “Eisenhower matrix”. Eisenhower zou dus geestelijk vader zijn van dit model ! Het is een middel om prioriteiten te rangschikken, waarmee u de uit te voeren taken kunt rangschikken volgens twee parameters: op dringendheid en op belangrijkheid.  Je maakt een tabel met vier kolommen, voor vier categorieën van prioriteiten:

1) belangrijke en dringende activiteiten, taken die onmiddellijk moeten worden uitgevoerd
2) belangrijke maar niet dringende activiteiten
3) dringende maar niet belangrijke activiteiten
4) activiteiten die noch dringend noch belangrijk zijn
Met andere woorden taken die je best kan doorstrepen.

Dit is de theorie. Laten we nu overgaan tot een praktische oefening! Denk eens na wat voor u belangrijk en dringend is of misschien toch niet zo belangrijk of dringend. In het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord worden wij geconfronteerd met prioriteitsconflicten. En in zekere zin met een conflict tussen ‘belangrijk’ en ‘dringend’: de noodzaak aan rust, het belang van de missie. Inderdaad, Jezus nodigt eerst zijn apostelen uit om te rusten. “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”  Dit is een zeer belangrijke taak voor ons, niet alleen in de zomer !  Maar ten tweede wordt Jezus overweldigd door het belang van de missie. De menigte wacht op hem ! “Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder”

Jezus nodigt ons eerst uit om te rusten. Het is goed om daaraan herinnerd te worden, aan de noodzaak om te rusten, om los te laten, om shabbat te houden... Niet altijd in het “doen” zijn, maar in het “zijn” ! In onze relaties, is het vaak nodig een stapje terug te doen. Accepteer dat we niet alles kunnen controleren !

In een wereld die geobsedeerd is door productiviteit, herinnert dit Evangelie ons aan de noodzaak van rust !  Wij worden uitgenodigd om onze ‘eenzame plaatsen’ te behouden die ons helpen om te groeien, en waar productiviteit en efficiëntie niet essentieel zijn! Elke tijd van rust is ook een tijd van herschepping, een moment van bekering, die ons zoals Paulus aan de christenen van Efeze verkondigt “één nieuwe Mens” maakt van ons.

Maar in een tweede moment, wordt Jezus geconfronteerd met het belang van de missie... Zoals we weten, kan sommige urgenties het belang van missie niet uitwissen. Jezus haast zich niet maar “Hij begon de leerlingen uitvoerig te onderrichten”.  De liturgische tekst is opnieuw onderbroken. De volgende zin spreekt in feite van een lange tijd ! Geconfronteerd het belang, neemt Jezus zijn tijd ! Wanneer wij haast hebben, moeten wij juist op die momenten de werkelijke waarde van de tijd herontdekken. Want onze wereld verspilt soms haar tijd door voortdurend te proberen die te winnen !

Door dit evangelie zijn wij uitgenodigd om de tijd zijn ware waarde te geven. De tijd is de weg die God’s eeuwigheid neemt om ons te bereiken... Elke voorbijgaande seconde kan een smaak van eeuwigheid hebben !  Het is door onze tijd te delen dat het zijn waarde zal krijgen!

Het is door het te geven met degenen die we liefhebben, dat we het zullen winnen !
Door onze tijd te geven —ook al is die kostbaar— zullen wij zijn ware waarde ontdekken!

Dit kan ons programma voor deze zomer worden :
herontdekken wat onze echte prioriteiten zijn...
En uiteindelijk ontdekken dat het essentiële soms verborgen is
in wat op het eerste gezicht nutteloos lijkt.

Normaal gezien, met de ‘Eisenhower matrixen’, moeten wij onze vierde kolom —die van de nutteloosheid— schrappen... Maar het essentiële wordt soms gevonden in wat op het eerste gezicht overbodig lijkt. Het belang in Gods ogen ligt soms in wat nutteloos is voor menselijke ogen... Het is vaak in nutteloze taken dat we dankbaarheid vinden, vriendschap... Ik hou van deze definitie van liefde: Liefhebben is soms de tijd nemen om het te verliezen... maar samen!

Dit is waartoe wij in deze zomertijd worden uitgenodigd! Het herontdekken de echte waarde van tijd! En onze prioriteiten kiezen.

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2