18de Zondag door het jaar

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 01-08-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Rond de jaren 1987 werkte ik in Congo in onze missiepost Watsa in het Noord Noord Oosten van Congo. Ik ging regelmatig het oerwoud in om verschillende dorpen te bezoeken en er apostolaat te verrichten.

Op een dag in een groot dorp zijn alle eerste communicanten van een viertal kleine dorpen samengekomen om hun eerste communie te vieren. Samen hebben we eucharistie gevierd en samen hebben we maaltijd gehouden. Vooraf heb ik aan alle eerste communicanten gevraagd dat hun moeder iets zou klaarmaken en nadien zullen we alles bijeenbrengen en gezamenlijk eten. Na de eucharistieviering heb ik samen met de kinderen van hun maaltijd genoten en iedereen tevreden terug naar hun huisje. Zo zie je maar! Vele kleintjes maken een groot. Vorige week hebben we dat ook gehoord. Vijf broden en twee vissen en iedereen had voldoende te eten. Vandaag gaan we verder met het thema brood. In de eerste lezing horen we over het manna in de woestijn. Elke dag voedsel, elke dag hetzelfde. God laat ons niet in de steek. Maar heel dikwijls voelen mensen zich precies wél in de steek gelaten, want het  manna dat uit de hemel valt kan de honger vaak niet stillen. En toch kan alleen de hoop dat God ons steunt ons sterken, want alleen brengt de mens er weinig van terecht. Niet voor niets heeft Jezus ons leren bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, en daarmee bedoelt Hij meer dan ons dagelijks voedsel. Mozes zei het al: `Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. De tweede lezing vraagt om uw vroegere levenswandel te veranderen in een nieuwe manier van wandelen: vernieuw je naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens die naar Gods beeld is geschapen. Lieve mensen, om zo te leven heb je tijd nodig, heb je bezinning nodig. Een beetje innerlijke rust doet altijd deugd. De zondagse eucharistie is ook een gelegenheid om tot rust te komen, een uurtje tijd maken is toch niet zo moeilijk.
Ik ben uitgenodigd om bij de Heer te zijn. Hij is mijn gastheer. Hij heeft een boodschap voor mij.  Maak je toch niet zo druk. Tevreden blijven en gelukkig zijn is een niet gemakkelijke opgave. En toch! Telkens weer worden we gevraagd om ons vertrouwen te versterken. Luister niet steeds naar die reclames die vragen om dit of dat te kopen. We willen altijd meer. We willen soms teveel. Heb toch vertrouwen in jezelf en zeker vast ook in onze goede Vader die altijd bij ons is. Jezus zegt het ons duidelijk: ik ben het brood des levens.

Dat is je voeden met zijn Boodschap en dan proberen te leven zoals Hij deed. 'Ik ben de bron van kracht in je leven.’ Breken en delen: je brood, je tijd en aandacht, je zorg en talenten, kortom je leven. Dienstbaar zijn. Zeer belangrijk. Vele mensen begrijpen het niet en maken geen tijd en hebben het moeilijk om in God te geloven, om Hem te zien in de natuur, in de mensen, in Jezus en zijn Boodschap van dienstbaarheid.  Hij is zichtbaar in gewone dingen en in gewone mensen. Jezus is gist voor ons leven als je Hem toelaat. Luister naar zijn Boodschap. Hij is als brood uit de hemel. Hij is onze inspiratie. Trouw blijven aan Hem, trouw blijven in ons geloof  is een hele opgave.

De coronapandemie heeft ons leven helemaal overhoop gegooid. Beperkingen, veel minder sociaal leven, misschien is onze familie pijnlijk getroffen door deze pandemie. De pandemie is stilaan op zijn eindpunt. En in Wallonië hebben ze helemaal  geen tijd om na te denken door de felle overstromingen. Dorpen steden en huizen verwoest.
Velen onder ons zullen zeggen: Waar is God? En toch God laat ons nooit in de steek. Hij leeft met ons mee. Wij worden uitgenodigd om te groeien in vertrouwen. Dat is niet iets dat je kunt hebben. Het is een houding.  Het is een manier van leven.   Vandaar zegt Jezus: ik ben het brood des levens. Geef ons heden ons dagelijks brood. Kunnen we Jezus levenswijze, zijn weg, in ons opnemen. Bijvoorbeeld grenzeloos blijven vertrouwen. Vertrouwen heeft ons echt leven, geeft ons levenslust  en levenskracht. Lieve mensen geven we aan elkaar dit vertrouwen. God vertrouwt hierop!   Hijzelf is het brood is dat leven geeft.  Een leven van geloof, van hoop, van liefde, van vrede
Want zijn aanwezigheid in ons geeft ons een leven in overvloed, een leven vol inzet voor elkaar, vol liefde, vol vrede en tevredenheid. Amen

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2