Tenhemelopneming van Maria

Auteur: Marie-Jeanne Dylst
Datum: 15-08-2022
Liturgische tijd: Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Apok.11, 19a; 12, 1-6a.10ab | 1 Kor.15, 20-26 | Lc.1, 39-56

 

Maria, Koningin ten hemel opgenomen, is één van de vele titels die Maria doorheen de eeuwen gekregen heeft…

Ik weet niet of u zich de Marialitanie nog herinnert die wij vroeger baden met de vele aanroepingen van Maria die wij beaamden  met ‘Bid voor ons’

De meest gekende litanie is die van Loreto die werd goedgekeurd door de katholieke kerk in het jaar 1587.

De Dominicanen gaven tijdens hun generaal kapittel in 1615 in Bologna het bevel om deze litanie op zaterdag na het Bureau in alle kloosters te reciteren aan het einde van de gebruikelijke "Salve Regina".

En zij vroegen de toevoeging van de aanroeping : ”Koningin van de heilige Rozenkrans”

De Marialitanie van Loreno bevat

 • twaalf aanroepingen die verwijzen naar Maria als Moeder;
 • zes prijzen haar als Maagd
 • dertien titels zijn ontleend aan het Oude Testament, gevolgd door
 • vier aanroepingen als helper en pleitbezorger
 • de laatste dertien aanroepingen noemen Maria als koningin.

In juni 2020 voegde paus Franciscus drie nieuwe invocaties toe aan de litanie. "Moeder van Barmhartigheid" (naar Moeder van de Kerk), "Moeder van Hoop" (naar Moeder van Goddelijke Genade) en "Troost van Migranten" (naar Toevlucht van zondaars).

Dit betekent dat er veertien aanroepingen zijn waarin wordt verwezen naar Maria als moeder en vijf als een pleitbezorger bij God voor ons….

Het is een feit dat de Kerk enorm bezig geweest is met de vraag:  wie is Maria… hoe roepen wij haar aan?

Maria wordt door velen aanbeden, sommigen vinden die Mariale verering overroepen, anderen laat het onverschillig en nog anderen vinden al die aandacht voor Maria verkeerd…

Ik weet niet tot welke groep u behoort…

Ik vraag mij altijd af hoe komt het dat zoveel mensen, ook niet-kerkelijken zich zo aangesproken voelen door Maria…

Ik denk niet dat het antwoord ligt in de litanie van Maria… niet in de zoveel verschillende aanroepingen… ook niet in al de beelden, iconen, schilderijen die van Maria zijn gemaakt…

Ik denk dat het antwoord eerder ligt in het beeld dat Lucas oproept van Maria:

 • Een diep gelovig joods meisje, die zich door God geroepen weet om moeder te worden van Jezus… en die in volle vertrouwen ‘JA’ zegt aan die oproep…(Lc. 1, 26-38). Zeker niet wetende, niet begrijpende wat deze oproep helemaal inhoudt…
  Naïef om dan ‘JA’ te zeggen… denken wij misschien…
  Voor mij een voorbeeld van een zeer groot vertrouwen  en geloof in Gods nabijheid…
 • De jonge vrouw die haar vreugde wil delen met haar nicht Elisabeth, die zichzelf niet op de voorgrond plaatst, Elisabeth heeft haar nodig en zij gaat erheen, ze doet wat ze wil en kan…ze gaat helpen…(Lc. 1, 39-50)
 • De vrouw die moeder wordt van een zoon die ze Jezus noemt…haar kind waar ze onvoorwaardelijk van houdt. Ze begrijpt niet altijd de weg die Hij gaat in zijn leven, heel andere weg waarschijnlijk dan de weg die zij in gedachten had, dan ze waarschijnlijk dacht, maar ze blijft achter Hem staan, gelovend dat dit de weg is de Hij moet gaan … een moeder pure sang..
 • Ze blijft bij Hem ook als ze hem kruisigen als de grootste misdadiger…ze staat met zijn liefste leerling Johannes onder het kruis… en daar schenkt Jezus zijn moeder aan ons…en ons aan haar “Vrouw zie daar uw zoon, …zie daar uw moeder’ (Joh.19,25-27)
 • De vrouw die bij die bange leerlingen blijft en ze niet in de steek laat, die samen met hen lijdt en bidt…om de weg te zien die God nu van haar vraagt… In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem. En ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren voortdurend aan het bidden, samen met de apostelen. (Hand.1, 13-14)

 Deze buitengewone, gewone vrouw, lieve moeder, zorgzame  vriendin..
deze  zo herkenbare vrouw, trekt mensen aan en geeft hen vertrouwen.
Zij kan ons nabij zijn omdat zij zelf vreugde, verdriet , lijden gekend heeft in haar leven…zij begrijpt ons, zij kan ons troosten…
En dat doet ze al eeuwen. Daarvan getuigen de vele bedevaartsoorden, kerken en kapelletjes,…de vele brandende kaarsjes bij haar beeld…

Wij vieren vandaag dat Maria Ten hemel werd opgenomen…!
Is het zoals het dogma (Pius XII  1950) definieert dat zij na “het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen..”
Of  “de Ontslapenis van de Moeder Gods” zoals dit feest in de Orthodoxe kerk wordt genoemd ??
God heeft haar zeker opgenomen in zijn heerlijkheid. ..

Als ik Maria moet aanroepen met de woorden van de litanie dan is ze voor mij

 • Moeder van Christus,
 • Bewonderenswaardige Moeder,
 • Hulp van de christenen,
 • Troosteres van de bedroefden,
 • Onze moeder.

Marie-Jeanne Dylst

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

 • 1
 • 2