22ste zondag door het jaar C

Auteur: Kiran Joy
Datum: 28-08-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Sir.3, 17-18.20.28-29 | Hebr.12, 18-19.22-24a | Lc.14, 1.7-14

 

Geven is al een beloning

In de financiële wereld geldt het principe dat wanneer je investeert, je dat moet doen op een manier die een goed rendement garandeert.

Dat werkingsprincipe uit de financiële wereld nemen we soms mee naar andere gebieden van ons leven. Vaak investeren we alleen in mensen als we er zeker van zijn dat we een tastbaar rendement terugkrijgen.

Het is deze ingesteldheid die Jezus bekritiseert in de evangelielezing van vandaag. Hij wijst er zijn rijke gastheer op dat het beter is om niet die mensen uit te nodigen die hem terug kunnen uitnodigen en dus teruggeven wat ze gekregen hebben. In plaats daarvan zou hij beter die mensen aan zijn tafel uitnodigen die zijn gastvrijheid niet kunnen terugbetalen.

Zo roept Jezus roept ons op om te geven zonder er iets voor terug te verlangen. Hij lijkt te zeggen dat geven zelf een beloning is, of beter gezegd dat God ons op Gods eigen tijd zal belonen voor de goedheid die wij aan anderen bewijzen.

Wanneer wij geven aan mensen van wie wij iets terug verwachten, leidt dat volgens mij tot een gesloten cirkel. Jezus heeft een andere visie op de mensheid. Voor Hem is dat een echte gemeenschap tussen mensen van verschillende sociale klassen en met verschillende achtergronden. Daarom daagt hij zijn gastheer uit om voortaan zijn gastenlijst uit te breiden en niet alleen zijn vrienden en sociaal gelijken uit te nodigen, maar ook degenen met wie hij normaal niet omgaat, die hij waarschijnlijk als zijn minderen beschouwt, de armen, de kreupelen, de lammen en de blinden. Zij zullen de gastheer niets kunnen teruggeven voor zijn vrijgevigheid, maar hij zal het van God terugbetaald krijgen in de volheid van de tijd.

Jezus roept ons allen op om iets van de gastvrijheid, van de goedheid van God waar te maken in onze manier van leven. We kunnen allemaal in de verleiding komen om anderen, zelfs hele groepen mensen, uit te sluiten. Het is heel gemakkelijk om ons enkel te bewegen binnen een kring van mensen wier opvattingen, houdingen en sociale klasse gelijk zijn aan de onze.

De evangelielezing nodigt ons uit om onze kring steeds wijder te maken en in mensen te investeren zonder grenzen te stellen, zodat er steeds meer zichtbaar wordt van het expansieve hart van God dat voor ons geopenbaard is in het leven van Jezus.

Laten we daarom gul geven en verstandig investeren en laten we dan ons loon ontvangen,  een tastbaar rendement, een winst die alleen God kan meten.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2