3de zondag van de advent (2022)

Auteur: Marie-Jeanne Dylst
Datum: 11-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.35, 1-6a.10 | Jak.5, 7-10 | Mt.11, 2-11

 

Matteüs 11,2-11

Johannes de Doper heeft de Messias aangekondigd, en hij verwacht hem.

Maar hij zit in de gevangenis. Hij had immers Herodes verweten dat hij leefde met de vrouw van zijn broer Filippus (Matteüs 14,3).

Zijn leerlingen houden hem echter op de hoogte van de gebeurtenissen rond Jezus.

De verwachting van de Messias gaat immers  alle kanten uit.

*Er is de voorspelling van de profeet Micha

die de geboorte aangekondigde, te Betlehem, van een bevrijder van Israël

Die voorzegging leeft nog levendig in het geheugen van zowel de officiële joodse instanties als van het volk

*Er waren de Zeloten die een soort 'Bevrijdingsfront' van Israël vormden.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus stelt ze voor als 'lieden die menen dat God de enige heer en meester is' .

*In de  psalmen van Salomo (apocriefen van rond 50 vòòr Christus), lezen we de hoop op een koning :

'Heer, doe een koning opstaan, die zoon van David die Gij, God, voorbestemt om uw rijk over Israël te vestigen.

Geef hem uw kracht om de goddeloze tirannen te verpletteren en Jeruzalem te zuiveren van de heidenen'

Die taal sprak Johannes de Doper ook dat hoorden we vorige zondag toen hij  een strenge, veroordelende Messias aankondigde.
*En er zijn de  Essenen, die in de woestijn bleven om zich niet te bezoedelen door het contact met de heidense bezetter, zij hopen op een wonderbare tussenkomst van de Eeuwige om de Romeinen te verjagen.

* Dat was ook de verwachting van de Emmaüsgangers: ‘Wij verwachtten dat Hij het was die Israël zou verlossen', Lucas 24.21).

Zelfs de apostelen koesteren nog deze verwachting op de dag van de Hemelvaart

'Heer, is het in deze dagen dat gij het Rijk van Israël zult herstellen?' Handelingen 1,6).

 'Sommige Joden verwachtten ook dat die Bevrijder een mens zou zijn, verheven tot een goddelijke status, terwijl anderen een godheid verwachtten die op aarde een menselijke gedaante zou aannemen …' (Daniel Boyarin, Le Christ Juif, p.45).

 

Maar komen we terug naar ons evangelie.

Nu verneemt Johannes van zijn leerlingen hoe Jezus het visioen van de profeet Jesaja:

Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk.
4           Zeg tegen iedereen die radeloos is: `Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,

Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend.
6a          Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.’

dat wij vandaag beluisterden, tot het  zijne heeft gemaakt

Deze Messias, een en al mildheid, strookt echt niet met al die verwachtingen, en ook niet met wat Hij, Johannes zelf heeft aangekondigd. Jezus spreekt niet over oordeel, bijl en onblusbaar vuur (Matteüs 3, 7,10,12).

 

We krijgen in de advent wel eens meer van die visioenen, voorspellingen, verwachtingen, teksten die bedoeld zijn om de mensen moed in te spreken, hen de hoop niet te doen verliezen.

We kunnen het visioen vertalen naar onze tijd.
*Mensen leven overal in vrede met elkaar.
*Conflicten worden niet meer uitgevochten met wapens, maar opgelost met onderhandelingen

* Zieken en hulpbehoevenden krijgen de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

* Niemand hoeft meer de koude winternacht op straat door te brengen.

* Mensen hebben zinvol werk en krijgen het respect waar ze recht op hebben.

 

Mocht dat nu eens het allemaal eens waar zijn…

We weten dat we er nog ver vanaf zijn.

In deze adventstijd vraagt Welzijnszorg onze aandacht voor de digitalisering die voor vele mensen een drempel vormt.

En drempels houden mensen klein.

We zijn misschien niet allemaal vertrouwd met de pc, maar in de coronaperiode werd het gemis van een pc een echte drempel omdat het vaak de enige manier was om contact te houden met vrienden en familie.

De gevolgen van de digitalisering kunnen ver reiken, vooral wie het niet breed heeft, draagt daar de gevolgen van. In de administratieve molen is veel gratis als je internet hebt. Je hebt een GSM of computer nodig om je bankverrichtingen op te volgen en gratis overschrijvingen te doen, solliciteren naar een job doe je al lang niet meer per brief, afspraken bij de dokter of op het gemeentehuis maak je per computer, wie z’n belastingen via Tax on web indient, kan meteen zien wat het resultaat is en desgevallend al beginnen sparen zodat het tekort op tijd kan betaald worden.

Kortom: digitalisering is een drempel die mensen ook klein houdt.

Dit is het soort drempel waarover Jesaja het heeft. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën, spreek tot allen die de moed verloren hebben: vat moed en vrees niet.

Want uitsluiting kunnen we bestrijden met onze inzet. (uit Suggesties Welzijnszorg 3de zondag van de advent, ’Verbind je met Gods droom’)

 

In het evangelie van vandaag  geeft Jezus toe dat het niet zo evident zal zijn om in hem de Messias te zien…ook al heeft Johannes de Doper , de grootste der profeten, de weg voor hem gebaand…

Jezus geeft ons een nieuw beeld aangaande de Messias.

Hij die er is voor iedereen en op de eerste plaats voor de armen en de zwakken, die mensen kracht geeft en sterk maakt, door liefde, zachtheid en geduld.

Het vraagt van ons - zoals van Johannes - een hele bekering:

te aanvaarden dat onze God nooit de weg kiest van de overdonderende machtsontplooiing die mensen zou dwingen of verplichten,

maar altijd en steeds opnieuw de weg van de weerloze liefde die mensen uitnodigt tot wederliefde uit vrije wil.

En kijk, deze God, deze Liefde, kan ook dit jaar opnieuw in onze wereld geboren worden,

als wij meewerken om de zachtheid, het geduld en de liefde meer kansen te geven in onze harde wereld.

M-J Dylst

geïnspireerd aan overwegingen van Marc Gallant (trappist) en suggesties Welzijnszorg

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2