2de zondag veertigdagentijd

Auteur: Francis Akkara
Datum: 05-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Gen.12, 1-4a | 2 Tim. 1, 8b-10 | Mt.17, 1-9

 

Heer, het is goed dat wij hier zijn.

Beste vrienden

In de lezingen van de tweede zondag van de vastentijd wordt de verbazingwekkende gedaanteverandering van Jezus op de berg voor zijn drie meest toegewijde volgelingen uitgebeeld. Toen ik het evangelie voor het eerst las, vroeg ik me af waarom het in de vastentijd werd gelezen, want het hoorde bij het augustusfeest van de Gedaanteverandering. Bij nader inzien begreep ik dat de Gedaanteverandering van Jezus ons een boodschap van inspiratie en hoop biedt. Wat is een beter moment om deze mystieke openbaring van Jezus onder de aandacht te brengen dan tijdens de vastentijd? Een tijd waarin we op zoek gaan naar ons ware zelf en alles loslaten wat ons ervan weerhoudt Jezus' ultieme openbaring te ontmoeten, zoals de drie leerlingen deden. In de Bijbel staat een prachtig verhaal over Aramese krijgers die naar Dothan trekken om Elisa gevangen te nemen. De eerste die zich realiseert dat ze gevangen worden gehouden is Elisa's bediende, die zich zorgen maakt over de veiligheid van zijn meester. Hij vraagt Elisa: "Oh, mijn heer, wat moeten we doen?" De profeet antwoordt: "Wees niet bang. Meer mensen steunen ons dan zij." Maar wie zou dat geloven met vijandelijke troepen die oprukken en de nabijgelegen helling overspoelen?

Elisa roept daarom in gebed: "O Heer, open zijn ogen zodat hij kan zien." Als de Heer de ogen van de knecht opent, ziet hij Elisa omringd door vlammende strijdwagens en heuvels vol paarden. Alles wat nodig was om Elisa's volgelingen gerust te stellen was dit visioen. Aan het eind van het verhaal was niet alleen de profeet van God veilig, maar leed ook het leger van de indringers een regelrechte nederlaag. Voor Petrus en de andere apostelen, die oprecht bezorgd waren om de veiligheid van hun meester in het licht van de groeiende vijandigheid en oppositie tegen Jezus, was het scenario van de Gedaanteverandering dat in het evangelie van vandaag wordt beschreven, bedoeld om een soortgelijke uitwerking te hebben. Maar wanneer zij Jezus in al zijn glorie zien, zijn zij ontzet en gefascineerd en kunnen zij niet helemaal bevatten wat er gebeurt. Het voornaamste doel was om zijn uitverkoren discipelen bewust te maken van zijn goddelijke grootsheid, zodat zij hun aardse aspiraties en verwachtingen van een politieke Messias die zou triomferen zouden opgeven en geïnspireerd zouden worden in hun strijd. Op de berg identificeert de Heilige Stem Jezus als de Zoon van God. De gedachte aan onze transfiguratie in de hemel zal ons in staat stellen om naar God uit te reiken en Zijn verzachtende woorden te horen: "Dit is Mijn geliefde Zoon", zelfs in onze donkerste momenten van hopeloosheid en wanhoop.

Mozes en Elia worden met Jezus gezien bij de Gedaanteverandering, omdat zij de Heer in al zijn glorie hebben aanschouwd. Deze worden beschreven als ontmoetingen op de bergtop. De Heer was aan Mozes verschenen in het brandende braambos op de berg Horeb. Elia reisde veertig dagen naar de berg Horeb op basis van engelenvoedsel. Het licht van de Heer ging over Elia heen toen hij zijn toevlucht zocht in een grot op de berg Horeb. Als vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten gingen Mozes en Elia vooraf aan Jezus, die de vervulling is van de Wet en de Profeten. Wij delen de ervaring van Petrus, Jacobus en Johannes op de bergtop als wij in de vastentijd meer bidden. We kunnen deze geestelijke kracht gebruiken om ons te helpen veel hoger en beter te denken dan de gedachten die we vaak hebben. Het is niet alleen maar ellendig en depressief zijn en een droge tijd doorstaan, zoals ons in het verleden werd verteld. Maar de vernieuwing van ons innerlijk leidt tot de realisatie van ons authentieke zelf. Waar we beginnen met een zuiver geweten en een open geest, zodat we overal waar we komen de Gedaanteverandering van Jezus kunnen zien in de mensen om ons heen. We kunnen allemaal deze Gedaanteverandering of bergtop ervaring hebben. Niet op dezelfde manier als de oude apostelen of profeten. Wanneer een man zijn pasgeboren kind in zijn armen houdt en plotseling begrijpt dat hij nu vader is, zo kunnen wij deze gedaanteverandering voelen. Evenzo, wanneer je bij iemand bent die op sterven ligt, kijk je hem in de ogen en besef je plotseling dat iedereen moet sterven. Een andere mogelijkheid is dat je je afvraagt waar de liefde, genegenheid of dankbaarheid vandaan komt als je in de ogen kijkt van een hongerige persoon die net een pakje eten heeft gekregen en merkt hoe hij je aankijkt met zoveel liefde, genegenheid of waardering. Beste vrienden, in de hedendaagse wereld komen transfiguratie-ervaringen nog steeds voor, maar we missen ze vaak omdat we het te druk hebben met ons drukke leven om de persoon die naast ons zit op te merken. God wil die persoon waarschijnlijk gebruiken om zich aan jou te tonen. Laten we uitkijken naar ontmoetingen op de bergtop die verder gaan dan de conventionele rituelen van vasten en boete, nu we de vastentijd ingaan. Laat dit dienen als onze boetedoening terwijl we Jezus zoeken ver boven de bergen van onze zorgen en angsten die ons aan de voet van de berg opgesloten houden. Moge God ons deze genade schenken bij het overdenken van de evangelielezingen van deze zondag. Amen.

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2