25e Zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Vandaag komen we samen in de symbolische schaduw van een vruchtbare wijngaard, waar een genadige landeigenaar ons diepgaande lessen geeft over Gods koninkrijk en Zijn grenzeloze genade. Maar telkens als ik over deze gelijkenis nadenk, merk ik dat ik me zorgen maak over de vermeende oneerlijkheid van de acties van de landeigenaar. Ik vermoed dat velen van jullie dit gevoel delen. Laten we ons, ondanks onze mogelijke teleurstelling, verdiepen in de symboliek van de "arbeiders in de wijngaard" en proberen doorheen de levendige beeldspraak de diepe belichaming van Gods grenzeloze vrijgevigheid te begrijpen.

Stel je de glorieuze dageraad voor, waar de zon opkomt aan de horizon en haar gouden stralen wijd en zijd uitstraalt. In deze metafoor stelt de zon Gods koninkrijk voor, een rijk van grenzeloze liefde en genade zonder grenzen. De centrale figuur van ons verhaal, de vrijgevige gastheer, is niemand minder dan onze hemelse Vader, die een prachtig banket orkestreert.

Als we deze gelijkenis onderzoeken, ontdekken we dat de gasten van het banket symbool staan voor ieder van ons, Gods geliefde kinderen. Sommigen kennen Zijn liefde al van kinds af aan, terwijl anderen die pas op latere leeftijd hebben leren kennen. De reis van het leven biedt ons, net als de verschillende gasten aan het banket, unieke ervaringen en paden.

Hier krijgt onze metafoor een diepere betekenis. De vrijgevige gastheer schenkt elke gast hetzelfde overvloedige feestmaal, ongeacht het tijdstip waarop ze arriveren. Stel je dit feest voor als Gods overvloedige genade en liefde, vrijelijk met ons gedeeld, onverdiend door onze eigen inspanningen.

Net als de gasten nemen allen deel aan hetzelfde feestmaal, ongeacht wanneer ze arriveren; Gods genade is toegankelijk voor iedereen zonder onderscheid. Of je nu je hele leven met Hem hebt gewandeld of je geloof pas hebt ontdekt, Gods genade is een onmetelijk geschenk.

Net zoals de arbeiders dezelfde denarie ontvangen, ongeacht hun roepingstijd, is Gods genade overvloedig beschikbaar voor iedereen. Het maakt niet uit of je al een leven lang met Hem op reis bent of dat je pas onlangs je geloof hebt gevonden. Gods genade is voor iedereen die het zoekt een onmetelijk geschenk.

God bezit de goddelijke autoriteit om te zegenen zoals Hij wil. Het gaat niet om wat we verdienen, maar om Gods onmetelijke vrijgevigheid. De gastheer was niet onrechtvaardig in zijn vrijgevigheid; hij oefende zijn rechtmatige voorrecht uit.

De vroegkomers voelden zich misschien gekleineerd toen ze zagen hoe anderen hetzelfde feest kregen. In ons leven kunnen jaloezie en vergelijking ons hart en onze geest verduisteren, wat kan leiden tot wrok en ongeluk. Laten we ons in plaats daarvan wapenen tegen deze negatieve emoties en vreugde vinden in de zegeningen die God aan anderen schenkt.

Deze gelijkenis leert ons ook nederigheid. Niemand van ons kan opscheppen over onze inspanningen of onze voorrang in het geloof. Het gaat er niet om hoe lang we al op deze reis zijn; het gaat om onze nederige dankbaarheid voor het feest van genade dat ons is aangeboden.

Beste vrienden op deze spirituele reis, laten we deze diepgaande lessen uit zowel de wijngaard als het banket meenemen naar ons dagelijks leven. Gods genade overstijgt alle grenzen en Zijn vrijgevigheid kent – zoals gezegd -  geen grenzen. In de wijngaard van het leven gaat het niet om wat we verdienen, maar om Zijn overvloeiende liefde.

Stel jezelf voor als arbeiders in de wijngaard en gasten aan het banket, die op verschillende tijdstippen arriveren. God, onze welwillende landeigenaar en genereuze gastheer, biedt ons allen zijn genade aan, ongeacht ons verleden, onze unieke reizen of het uur waarop Hij ons roept. Laten we, met harten gevuld met nederigheid, Zijn genade omarmen en erkennen dat we allemaal hebben deelgenomen aan hetzelfde feest en dezelfde denarie hebben ontvangen, niet door onze eigen verdiensten maar door Zijn diepe liefde.

Laten we bij het verlaten van deze heilige plek onthouden dat er in Gods koninkrijk geen plaats is voor jaloezie, vergelijking of zelfingenomenheid. Laten we ons in plaats daarvan verheugen in de zegeningen die aan anderen worden geschonken, nederig wandelen op het pad van Zijn genade en boodschappers worden van het Goede Nieuws dat Jezus ons brengt. Als genereuze landeigenaar en welwillende gastheer nodigt Hij ons uit in Zijn overvloedige wijngaard en op Zijn overvloedig banket.

Door dit te doen zullen we de schittering van Zijn koninkrijk hier op aarde ervaren en, als weerspiegelingen van Zijn liefde, onze  wereld verlichten die Zijn genade nodig heeft.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2