Mededeling

Mededeling - Dominicanen Knokke

Bij besluit van de regering en van de pastorale werkgroep worden de religieuze diensten en vieringen opgeschort, zowel in de week als tijdens de weekends, en dit vanaf Zondag 1ste november, tot nader order.

Iedereen is elke dag van de week van harte welkom voor een gebed, een moment van stilte of bezinning.

De pastorale werkgroep Dominicanen Knokke

Vieringen

De eucharistievieringen in de Dominicanenkerk zijn hervat. Deze vinden plaats op zaterdag om 18 uur. Op zondag is dit om 9u30 en 11 uur.
Tijdens de week is er een viering op woensdag om 11u30. We leggen er nogmaals de nadruk op dat alles verloopt volgens de coronamaatregelen en vragen ook aan de kerkgangers om hiermee rekening te houden


Door de week: 

Enkel woensdag om 11u30

Week-end: 
Zaterdag
18u00 
Zondag      
09u30 (Nederlandse liederen)    
11u00 (Gregoriaanse gezangen)    

 

Voor alle regelingen van doopvieringen
en voor aanvragen van misintenties 
contacteer mevrouw Maria Tobback:
0496/51 15 22 of 050/60 05 34.