Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Kerstmis

Zondag: 25-12-2022
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht.
Elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden
als het licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.
aansteken van de Paaskaars

Lees meer

4e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 18-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom,
u die naar hier bent gekomen
met een hart dat uitziet naar licht en warmte,
naar vriendschap en genegenheid,
naar de vrede en de vreugde van het naderend Kerstfeest.
Wees gezegend in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

3e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 11-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Hij die komt, nodigt ons uit rond zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Ontsteken van de derde adventskaars 1

Heer,
in de wereld van vandaag roept Gij ons op
om getuige te zijn van het Licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht voor de minste medemens
en help ons te geloven dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
            kaars aansteken

Lees meer

2e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 04-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

De advent, een tijd van wachten en verwachten,
van doelbewust proberen om ons hart klaar te maken
voor de manier waarop Jezus ons heeft voorgeleefd
hoe we God en onze medemens kunnen liefhebben
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

1e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 27-11-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Beste mensen, wij zijn hier samengekomen
om een stukje weg af te leggen naar Kerstmis toe.
Laten wij dat niet alleen in eigen naam doen,
maar in de naam van de + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Tine Santy-Defever

Lees meer

Christus Koning

Zondag: 20-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar, Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge wij in dit uur verbondenheid ervaren
met elkaar en met God
die ons telkens weer nieuwe levenskansen geeft
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Herent

Lees meer

33e Zondag door het jaar

Zondag: 13-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

In dit donker jaargetijde
spreken de schriftlezingen over dood en ondergang
die onze wereld bedreigen.
Maar ze zeggen ook:
‘Laat je daardoor niet uit het veld slaan…,
ga door met de goede zaak van het Rijk Gods,
blijf hopen,
blijf het goede doen.’

Maar soms gaan wij bij de pakken neerzitten,
vermoeid en lusteloos.
Laten we bij het begin van deze viering
samen bidden om uitzicht.

Lees meer

32e Zondag door het jaar

Zondag: 06-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

God wil hier bij ons zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De herfst en meteen ook het naderend einde van het liturgisch jaar
stimuleren ons om na te denken over de dood.
Vandaag staat de vraag centraal:
‘Is er leven na de dood?’.
Verrijzenisgeloof – zo blijkt –
is niet gebaseerd op spitsvondige redeneringen,
maar op godsvertrouwen.
Daaraan ontbreekt het ons wel eens
en daarom vragen we God om vergeving.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.