19de zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 08-08-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

19e zondag, tevens feest van Sint Dominicus (8 augustus).
Lezingen: 1 Kon 19, 4-8; Ef 4,30-5,2; Joh 6,41-51

De lezingen van deze zondag hebben het over mensen die onderweg zijn en het moeilijk hebben. Dat geldt voor de profeet Elia die er liefst de brui aan zou geven (eerste lezing). Hij voelt zich onmachtig om de koning van Israël te weerstaan die alleen op eigenbelang en winstbejag uit is. Het geldt voor de jonge christelijke gemeenschappen met hun verschillende culturele achtergronden, joden en niet joden, die het samenleven moeten leren (tweede lezing), en dus oog hebben voor de ander. Het geldt ten slotte voor de volgelingen van Jezus omstreeks het begin van de tweede eeuw die de tegenkanting ervaren van een wereld  die er heel andere waarden op na houdt (evangelielezing). 

Lees meer...

18de Zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 01-08-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

 “Ik vind oud brood niet hard, géén brood is hard.

Deze confronterende uitspraak is te lezen in een boekje met getuigenissen van mensen die in armoede leven. Het boek, met de bijzondere titel ‘Brood en rozen voor iedereen’ (Lieven De Pril, Halewijn, 2017), geeft ook wat cijfers: één op tien Vlamingen leeft in armoede. In het rijke Vlaanderen is veel van die armoede verborgen.

Lees meer

17e zondag door het jaar

Auteur: Ria Willems
Datum: 25-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Lezing:  2 Kon.4, 42-44: Zij zullen eten en overhouden

(Ef.4, 1-6: Eén lichaam, één Geest, één Heer)
(Joh.6, 1-15: Hij liet broden uitdelen zoveel men maar wilde)

Het is een tijd van  economische crisis, ja voor sommigen is er zelfs te weinig te eten.  Er zijn religieuze en culturele spanningen.  Er heerst een mentaliteit waar roem en eigenbelang populair is.

Lees meer...

17de zondag door het jaar

Auteur: Anton Milh
Datum: 25-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Jezus heeft compassie met zijn leerlingen. Blijkbaar heeft hun optreden niet zoveel succes gehad. Jezus neemt hen even mee naar een rustige plek. Maar daar staat reeds een menigte te dringen. Ze komen van overal. En ze zijn als  schapen zonder herder. Jezus heeft medelijden met hen. Hij is er niet goed van dat mensen zo aan hun lot worden overgelaten. 

Lees meer...

16e zondag door het jaar

Auteur: Hendrik Van Moorter
Datum: 18-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

In de lezingen van vandaag valt het thema van de goede herder op. In de eerste lezing vergelijkt Jeremia de leiders van zijn land met slechte herders, die hun schapen laten verloren lopen en zelfs verstoten. Er is oorlogsdreiging en de leiders zijn alleen bezig met hun eigen belang en met machtspolitiek. Zoals in elke crisis zijn de zwakste medemensen het grootste slachtoffer en daartegen gaat Jeremia heftig tekeer.

Lees meer...

16de zondag door het jaar

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 18-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Oud-president Eisenhower van de Verenigde Staten bedacht een hulpmiddel voor zijn overvol agenda. Jullie kennen wellicht dit hulpmiddel voor tijdbeheer. Het heet de “Eisenhower matrix”. Eisenhower zou dus geestelijk vader zijn van dit model ! Het is een middel om prioriteiten te rangschikken, waarmee u de uit te voeren taken kunt rangschikken volgens twee parameters: op dringendheid en op belangrijkheid.  Je maakt een tabel met vier kolommen, voor vier categorieën van prioriteiten:

Lees meer...

16de zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 18-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Jezus heeft compassie met zijn leerlingen. Blijkbaar heeft hun optreden niet zoveel succes gehad. Jezus neemt hen even mee naar een rustige plek. Maar daar staat reeds een menigte te dringen. Ze komen van overal. En ze zijn als  schapen zonder herder. Jezus heeft medelijden met hen. Hij is er niet goed van dat mensen zo aan hun lot worden overgelaten. 

Lees meer...

15de Zondag door het jaar

Auteur: Philippe Cochinaux
Datum: 11-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Terwijl modemakers van over de hele wereld al via de televisie proberen hun wintercollectie aan de man te brengen, alsof onze hele outfit dringend aan herziening toe is, zegt Christus ons in zijn Evangelie nog geen reservetuniek mee te nemen wanneer we op missie worden uitgezonden. Een verrassend contrast dus tussen het leven van vandaag en de oproep van Jezus. In eerste instantie zouden we in de val kunnen trappen zulke uitspraak van Jezus gewoon te verwerpen, weigeren om diens gebrek aan praktische zin te aanvaarden. Christus spreekt echter niet over eender welke trip, hij heeft het niet over een plezierreisje of een tijd van ontspanning. Nee, hij heeft het over de missie, over de oogst.

Lees meer

15e zondag door het jaar

Auteur: Paul Caroen
Datum: 11-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021


Goede vrienden,            
Verleden week zagen wij hoe Jezus, teleurgesteld in zijn eigen volk, beslist om niet bij de pakken te blijven zitten, maar met enkele getrouwen verder te trekken. Nu preciseert Marcus ons welke strategie Jezus aan de dag legt. En we weten het al: bij Marcus heeft ieder woord, iedere zin zijn belang want Marcus is geen praatjesmaker, hij beperkt zich tot essentiële zaken.

Lees meer...

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Onze preken

  • 1
  • 2

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij doen ons best om u verder te helpen.

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message