1ste Zondag van de Advent

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 28-11-2021
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022


Lieve mensen,
Vandaag is het Nieuwjaar. We beginnen een nieuw liturgisch jaar. De volgende maanden horen we vooral woorden uit het Lucas – evangelie. Het evangelie klinkt brandend actueel. Wat toen is beschreven gebeurt ook vandaag. Angstaanjagend is het. Tekenen aan zon, maan en sterren, volkeren verkeren in angst, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
wanorde tussen culturen,oorlog, corruptie en terrorisme Strijd tussen godsdiensten. Ook in de kerkopvattingen onrust enz...

Lees meer

34ste zondag door het jaar

Auteur: Anton-Marie Milh
Datum: 21-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Beste zusters en broeders,

Op de laatste zondag van het liturgische jaar – deze zondag – viert de Kerk steevast het hoogfeest van ‘Christus, Koning van het Heelal’, meestal kortweg ‘Christus-Koning’ genoemd. De aandachtige toehoorder zal in het Evangelie van vandaag echter weinig reden tot feesten bespeuren. Deze Evangeliepassage voert ons immers terug naar de Goede Week, naar het proces van Jezus en meer bepaald naar zijn ondervraging door Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd in Judea. Het kruisverhoor toont Pilatus als een vermoeide, schijnbaar weinig geïnteresseerde man.

Lees meer

Christus Koning

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 21-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Het is een traditie geworden het liturgisch jaar af te sluiten met het feest van Christus Koning. Een waardige afsluiter, zo lijkt het. Toch roept het feest dubbele gevoelens op. Velen onder ons herinneren zich de tijd dat het feest nog werd gevierd, en plein public, ondersteund door tal van christelijke organisaties. Met optochten, militaire escortes, vlaggen, tromgeroffel en trompetgeschal. De aanwezigheid van het christelijk geloof was een vast maatschappelijk gegeven. Het was niet alleen uitdrukking van geloof. Het was ook een publiek statement. Wellicht vooral dat laatste.

Lees meer

33ste zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 14-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Op de voorlaatste zondag van het liturgisch jaar beluisteren we teksten over de zogenaamd ‘laatste dingen’. In het Eerste en Tweede Testament vinden we meerdere dergelijke apocalyptische teksten.  Het Griekse woord apokálypsis betekent onthulling of openbaring. Op het eerste gehoor lijkt wàt onthuld wordt duister en onheilspellend.

Er gaat ook een zekere fascinatie uit van de apocalyptische beeldtaal. Onze verbeelding wordt gevoed door sculpturen, schilderijen en films (zoals ‘Apocalyps now’ van Francis Coppola), waarin een hele wereld ten onder gaat. Actueler non-fictie beeldmateriaal (gewelddadige conflicten, natuurrampen, …) overtreft deze verbeelding ruimschoots.

Lees meer

33ste Zondag door het jaar

Auteur: Philippe Cochinaux
Datum: 14-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

“Want het zal dan een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.” Na lezing van deze woorden daarnet heeft de lector besloten met “Woord van de Heer” en hebben de kerkgangers geantwoord met “Wij danken God”. Ooit zal iemand me eens moeten uitleggen hoe we God kunnen danken na zulke apocalyptische verzen. In het Evangelie doet Jezus er evenwel nog een schepje bovenop: “Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.” En opnieuw heeft iedereen, nadat gezegd werd “Woord van de Heer”, geantwoord als één man en met animo “Wij danken God”.

Lees meer

32ste zondag door het jaar

Auteur: Jan Degraeuwe
Datum: 07-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

De twee boeken ‘Koningen’ vertellen de geschiedenis van het koningschap in Israël vanaf de laatste dagen van koning David tot aan de Babylonische ballingschap. Na de dood van koning Salomo valt het rijk uit elkaar in een noordelijk deel, Israël, en een zuidelijk deel, Juda. De koningen van het Noordrijk hebben een slechte naam omdat ze afgodische cultusplaatsen beschermen.

Lees meer

Allerheiligen

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 01-11-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

’t Is weer de tijd van het jaar waarin een soort weemoed ons overvalt. In deze korte en vaak ook donkere dagen stappen we even uit de tgv van het leven om met aandacht te verwijlen bij hen die onzichtbaar met ons meereizen, in onze herinneringen, in ons gemis. Mensen die ons zeer nabij waren, geliefden die onze dagen kleurden, en er nu niet meer zijn. We plaatsen bloemen op hun graf, steken een kaarsje aan bij hun foto, en worden stil. Dankbaar, misschien ontredderd omdat het verdriet en de pijn blijven duren. Omdat er geen hoop overblijft op een nieuwe en levende band met hen. Ons leven loopt net als dat van wie ons voorgingen, op de dood uit. Point final.

Lees meer

31ste Zondag door het jaar

Auteur: Mark Butaye
Datum: 31-10-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Onrafelbaar beminnen.                 
Markus 12, 28-34 

‘Professor, mag ik een vraag stellen?’ In volle aula, eerste jaar filosofie, begin van het academiejaar. Een nog niet aan het secundair onderwijs ontgroeide student doorbreekt heel onschuldig de denkende stiltes van zijn prof. Verrassing onder alle neofieten. Niet voor de prof : ‘Elke vraag is belangrijk, behalve deze waarmee men zichzelf in de kijker wil stellen’. Opluchting. 

Lees meer

30ste Zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 24-10-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

De genezing door Jezus van de blinde Bartimeüs, ook wel de bedelaar van Jericho genoemd, wordt op een knappe manier verteld. Je ziet het zo voor je ogen gebeuren. En je hoeft zeker geen bijbel-deskundige te zijn om dat kleurrijke verhaal van de evangelist Marcus te begrijpen. Immers, de blinde Bartimeüs kan elk van ons zijn. Laten we dat eens van nabij bekijken.

Lees meer

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Onze preken

  • 1
  • 2

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij doen ons best om u verder te helpen.

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message