Opleiding tot dominicaan

Het religieuze leven is geen vlucht uit de wereld noch een weigering om er deel van te zijn. Het vraagt een lange voorbereiding, een spirituele en psychologische vorming, want het gaat om een leven van toewijding aan God naar het voorbeeld van Jezus, geënt op het evangelie, het gebed en het leven in gemeenschap. Zo’n leven kan een bron van vreugde zijn ondanks het feit dat men verzaakt aan voor de hand liggende voldoeningen. Het is een leven van intense vreugde omdat ons Groot Nieuws werd toegezegd.

Het gaat om een leven dat meer getekend is door wat men is dan door wat men doet. Hoe kan je dat begrijpen? Omdat een kloosterling een mens is zoals anderen, getekend door de vragen en eigenheden van zijn samenleving (de secularisatie, de greep van de Moderniteit, de ethische keuzes die men moet maken, enz.) maar in confrontatie met de waarden van het evangelie en het voorbeeld van Jezus.

Dit leven vereist een goed affectief en psychologisch evenwicht, een goed inzicht in zijn eigen bekwaamheden en grenzen, het vermogen om evenwichtige relaties te leggen, om grootmoedig te zijn en vol durf. Het is mens zijn als onderweg in geloof steunend op persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, met het verlangen om steeds verder te zoeken wie God is en wat religieus zijn betekent.

Lees meer

Etappes in de vorming

Noviciaat

Het noviciaat is de eerste stap in de dominicaanse vorming. Het begint met een heel eenvoudig ritueel tijdens het avondgebed waarbij het habijt wordt aangereikt. Alle broeders komen in stilte samen, de postulanten liggen met de armen gespreid op de grond voor de provinciaal. Die vraagt hun wat ze verlangen, waarop zij antwoorden: ‘Gods barmhartigheid en de uwe’. De provinciaal vraagt hen op te staan en twee medebroeders helpen de postulant bij het aannemen van het habijt. Daarna gaan allen naar het koor om het avondgebed te zingen.  Na de homilie begint het noviciaat dat nog geen engagement is, want zowel novice als de orde behouden vrijheid tegenover elkaar. Daarom zegt de provinciaal: ‘Broeders, hiermee verklaar ik het noviciaat voor geopend. U hebt 1 jaar om kennis te maken met de gewoonten van de orde en wij met de uwen. Indien die u bevallen en ook omgekeerd u ons dan kunnen jullie overgaan tot professie. In het andere geval zijn zowel jullie als de orde vrij.

Lees meer

Roeping, wat moet je doen?

Après les premières rencontres, le candidat est  invité à rencontrer  d'autres frères et d'autres communautés. S'il estime sérieuses les motivations, il invite le candidat à mieux connaître la vie dominicaine en séjournant quelque temps dans les communautés de Belgique, à Anvers, à Bruxelles, à Louvain-La-Neuve, à Leuven, à Knokke, à Liège,... Ce séjour permet de mieux sentir de l'intérieur ce que peut être la vie dominicaine et de connaître aussi plus personnellement d'autres frères.

Lees meer

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !